3.Yönlendirme Komitesi Toplantısı ve 18. Aylık Yönetim Toplantısı Yapıldı

Yayın tarihi

ADAPTESK Projesi 18. Aylık Yönetim Toplantısı ve 3. Yönlendirme Komitesi Toplantısı, 6 Şubat 2017 tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi.

İlk olarak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve AB Türkiye Delegasyonu temsilcileri, Proje Koordinasyon Birimi üyeleri, projeyi yürüten konsorsiyumun temsilcileri, proje paydaşlarının temsilcileri ile Teknik Destek Ekibi katıldığı 3. Yönlendirme Komitesi toplantısı yapıldı.

Toplantı, ADAPTESK Projesi Operasyon Faydalanıcısı Kıdemli Temsilcisi Elif Güliz Bayram’ın açılış konuşmasıyla başladı. Takım Lideri Michael B. Dan’ın projedeki ilerlemeleri anlattığı sunumunun ardından Projenin Kilit Uzmanları kendi alanları ile ilgili ile gelişmeleri anlattılar. Paydaşların sorularına cevap verilmesi ve fikir paylaşımlarının ardından toplantı sona erdi.

Öğleden sonra ise Projenin işleyişi sürecinde ulaşılan sonuçların paylaşıldığı, kaydedilen ilerlemelerin takip edildiği ve fikir alışverişinin gerçekleştirildiği bir platform işlevi gören Aylık Yönetim Toplantısına geçildi.  Toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve AB Türkiye Delegasyonu temsilcileri, Proje Koordinasyon Birimi üyeleri ve projeyi yürüten konsorsiyumun temsilcileri ile Teknik Destek Ekibi katıldı. Toplantıda, proje kapsamındaki ilerlemeler paylaşılarak, ilerleyen dönemlerinde yapılacak olan işler görüşüldü.