ADAPTESK Ulusal Konferansı Düzenleniyor

Yayın tarihi

“Güçlü Esnaf-Sanatkâr, Güçlü Teşkilat, Güçlü Türkiye” şiarıyla kurgulanan 2030 ADAPTESK Strateji Belgesi’nin yerel, ulusal ve uluslararası uzmanlar nezdinde tartışmaya açılacağı ADAPTESK Uluslararası Konferansı 6 Temmuz 2017 Perşembe günü  düzenleniyor.

Her alanda yeniden yapılanan; güçlenmeye kararlı olan ülke ekonomisinin bel kemiğini oluşturan Esnaf ve Sanatkârların dünya ekonomisi ile uyumlaştırılmasını hedefleyen; Temmuz 2015’ten buyana 8 ilde (Ankara, Gaziantep, Erzurum, Manisa, Mersin, Şanlıurfa, Ordu ve Bursa) uygulanan ve  sonuçları ülke genelinde yaygınlaştırılacak olan ADAPTESK Projesi kapsamındaki Uluslararası Konferans Hotel Ankara HiltonSa Anadolu Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Konferansın açılış konuşmasını TESK Genel Başkanı Sayın Bendevi Palandöken yapacak. Konferansa yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde çalışma yaşamı, ekonomi; mesleki eğitim; girişimcilik, yenilikçilik gibi alanlarında söz sahibi olan uzmanlar katılacak

Konferansa ayrıca 7 ilin esnaf ve sanatkâr odaları birliklerinin temsilcileri, yereldeki sosyal ortakların temsilcileri, TESK Genel Merkezi ve TESK’e bağlı federasyonların temsilcileri ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, KOSGEB, İŞKUR, MYK, SGK, Türk-İş, Hak-İş, Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürlüğü, TOBB, YÖK, MEKSA ve akademinin değerli temsilcileri de katılarak katkı sunacaklar.

Türkiye’de esnaf ve sanatkârların ağırlıklı olarak yer aldığı KOBİ’ler, çalışan sayısı bakımından toplam girişimlerin yüzde 99,9’unu, istihdamın yüzde 76’sını, katma değerin yüzde 54’ünü, yatırımların yüzde 50’sini ve üretimin yüzde 56’sını oluşturuyor. Ülke genelinde; kayıtlı 261 bin 259 kadın, 1 milyon 444 bin 663 erkek toplam 1 milyon 705 bin 922 esnaf ve sanatkâr, 1 milyon 834 bin 799 iş yerinde mal ve hizmet üretiyor.

Ahilik kurumu aracılığıyla 900 senelik bir geçmişe dayanan, ülkenin ekonomik ve sosyal yaşamında üstlendiği rol; esnaf sanatkârların geleceğe hazırlanmasını ve problemlerinin ivedilikle çözümlenmesini zorunlu kılıyor. Bu süreçte politika yapıcılardan yöneticilere, kamu kurumları, meslek kuruluşları ve sivil toplum örgütlerinden büyük işletmelere, eğiticilerden ailelere ve tüketicilere kadar toplumun tüm kesimlerinin aktif ve samimi bir sorumluluk üstlenmesi gerektiriyor.  Öte yandan pazarın küreselleşmesi, yeni teknolojiler ve değişen tüketici tercihleri de hem bireysel olarak Esnaf ve Sanatkârlar hem de bu süreçte aktif rol üstlenen TESK için de yeniden yapılanmayı gündeme getiriyor.

“ADAPTESK Uluslararası Konferansı” aracılığıyla ADAPTESK projesince elde edilen kazanımlar yerel, ulusal ve uluslararası iyi örneklerle karşılaştırılacak. Çalışma grupları aracılığıyla damıtılan bilgi ve deneyimler ADAPTESK Strateji Belgesinde değerlendirilecek. Yaklaşık 6 aydır üzerinde çalışılan ADAPTESK Strateji Belgesi; Esnaf ve Sanatkârların inovasyon (yenilikçilik) kapasitesini artırmaya; esnaf ve sanatkârların potansiyelleri ve rolleri hususundaki özgüvenlerinin en yüksek düzeye çıkarılmasına odaklanıyor.

 

ADAPTESK ULUSLARARASI KONFERANS PROGRAMI
HOTEL ANKARA HİLTONSA ANADOLU SALONU
6 TEMMUZ 2017

09.30                             Kayıt
10:00                             Açılış Konuşmaları
10:30                             Grup Çalışmalarına İlişkin Bilgilendirme
11:00                             Çalışma Grupları

  • Nasıl bir Gelecek ?
  • Zorluklar ve Fırsatlar
  • Politikalar ve Lobi Faaliyetleri
  • Yasal ve Kurumsal Çerçeve
  • Hizmet Modelleri

13:00                             Öğle Yemeği
14:00                             Grup Sunumları
15:15                             Tartışma ve Soru/Cevap
16:00                             Kapanış Konuşması