Ankara İl Rehberlik Semineri ve Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

Yayın tarihi Etiketler

Ankara’daki esnaf ve sanatkârlar ile proje paydaşlarına yönelik olarak düzenlenen İl Rehberlik Seminerleri ve Bilgilendirme Toplantıları’nın ilk turu 21-22 Temmuz 2016 tarihlerinde Ankara TESK Otel’de gerçekleştirdi.

Esnaf ve sanatkârlarımızın ihtiyaç ve taleplerinin belirlenmesi, profesyonel kurumlar ve ilgili paydaşlar tarafından sunulmakta olan hizmetlere ilişkin farkındalığının arttırılması amacıyla 21 Temmuz’da düzenlenen bilgilendirme toplantısında, esnaf ve sanatkârların sektörel sorunları ve ihtiyaçları, bu zorluklarla ilgili olarak projenin uygulanması esnasında atılabilecek olası adımlar üzerinde duruldu. Ankara İl Rehberlik Seminerleri ise 22 Temmuz tarihinde yapıldı. Seminer, İlgili paydaşların ve Faydalanıcı Kurumun projenin uygulanma sürecine dâhil olmasını; paydaşlar ve Faydalanıcı Kurum arasında yapıcı bir diyaloğun oluşturulmasını sağlamak ve faaliyetlerin hayata geçirilmesi ile ilgili olarak ilgili tarafların görüşlerini almak amacıyla gerçekleştirildi.

Seminerler sırasında projenin ilerleyişine dair değerlendirmeler yapılırken, katılımcılar görüş ve deneyimlerini paylaşarak proje faaliyetlerinin daha etkin bir biçimde uygulanmasına katkıda bulundular.