Bilgilendirme Topları ve Rehberlik Seminerlerinde Sona Gelindi

Yayın tarihi

İl Bilgilendirme Toplantıları ve Rehberlik Seminerleri’nin ikinci turu Ankara dışındaki pilot illerde tamamlandı. 13-14 Nisan tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilecek eğitimlerin ardından söz konusu toplantıların hepsi gerçekleştirilmiş olacak.

27-28 Şubat tarihlerinde ilk olarak Manisa’da başlayan ikinci tur kapsamında, eğitimlere 1-2 Mart tarihlerinde Bursa, Mersin ve Ordu’da, 21- 22 Mart’ta Şanlıurfa ve Gaziantep’te, 22 ve 24 Mart ‘ta Erzurum’da yapılan toplantılar ile devam edildi. İkinci turun son eğitimi ise 13-14 Nisan tarihlerinde Ankara’da yapılacak.

Eğitimlerin ilk günü İl Bilgilendirme Toplantılarına ayrıldı. Esnaf ve Sanatkarlara yönelik olarak düzenlenen bu toplantılar, projedeki ilerlemelerin anlatılmasıyla başladı.  Planlama ve Farkındalık ile ilgili yapılan sunumların ardından grup çalışmalarına geçildi. Bu çalışmalarda, küreselleşme nedeniyle ortaya çıkan yüksek rekabet, sermaye eksikliği, esnaf ve sanatkarların proje geliştirme kapasitesi, tüketici ihtiyaçlarına yanıt verebilme kabiliyeti, mesleki eğitim, istihdam, kurumsallaştırma, dış ticaret vb. gibi konularda bilgi verildi.

Eğitimlerin ikinci gününde ise paydaşlara yönelik olarak gerçekleştirilen İl Bilgilendirme Seminerleri yapıldı. İlgili paydaşların projeye katılımını sağlamak, aralarındaki diyaloğu güçlendirmek ve faaliyetlerin etkin bir biçimde uygulanması için desteklerini almak amacıyla düzenlenen İl Rehberlik Seminerlerinde projedeki ilerlemeler hakkında bilgi verilmesinin ardından Eğitim ve Danışmanlık hizmetlerinin verilmesi konusunda en iyi ulusal ve uluslararası iyi uygulamalar anlatıldı.