Bölgesel Çalışma Grubu Toplantıları İlk Turu Başladı

Yayın tarihi

Projenin faaliyetleri, çıktıları ve ilerlemelerini değerlendirmek üzere paydaşların katılımıyla yapılacak olan Bölgesel Çalışma Grubu toplantılarının ilk turu başladı.

Proje sonuna kadar her ilde 3 kez yapılacak olan toplantıların ilk turu kapsamındaki ilk toplantılar 13-14 Şubat 2017 tarihlerinde eş zamanlı olarak Manisa ve Ordu’da, 15-16 Şubat tarihlerinde ise Mersin’de gerçekleştirildi.

Her biri ikişer gün süren toplantıların ilk turu, 22- 23 Şubat’ta Erzurum, 24-25 Şubat’ta Bursa, 27-28 Şubat’ta eş zamanlı olarak Şanlıurfa ve Gaziantep, 1-2 Mart tarihlerinde de Ankara’da yapılmasının ardından tamamlanmış olacak.

Bölgesel Çalışma Grubu toplantıların ikinci turu 20 Mart-11 Nisan, üçüncü turu 24 Nisan- 18 Mayıs tarihleri arasında yapılacak.

Çalışma Grubu toplantılarının ilk günü proje sonuçlarına ilişin sunum ve buna ilişkin tartışmalarla başlıyor. İlk günün sonunda, sonuçların toplanmasının ardından etkinlik sonuçları ile ilgili fikir alışverişinde bulunuluyor.

Toplantıların ikinci gününde ise, Projenin başında yapılan Eğitim İhtiyaç Analizi ve Mevcut Durum Analizinin bulguları hakkında katılımcılara bilgi veriliyor. İllere gerçekleştirilen mesleki eğitimlerin MDA ve EİA sonuçları ve çıktıları ile uygunluğunun karşılaştırıldığı oturumun sonrasında esnaf ve sanatkâr eğitimleri ilişkin deneyimler paylaşılıyor.

Her çalışma grubu toplantısının ardından İl Eylem Planı Raporları oluşturulacak. Üç turun sonunda, Proje faaliyetlerinin etkileri ve yerel düzeydeki edinimlerini içeren toplamda 24 adet rapor elde edilmiş olacak.

 

Faaliyet 1.15 – Bölgesel Çalışma Grupları Toplantıları Gündemi

1. Gün
09:00 Kayıt
09:30 Toplantı Açılışı
10:00 E&S eğitim sonuçlarına ilişkin Sunum (Faaliyet 2.1) & Eğitim İhtiyaçları Analizi / Mevcut Durum Analizi (Faaliyet 1.2&1.3)
10:30 Kahve arası
10:45 E&S eğitimlerine ilişkin tartışma & EİA/MDA çıktılarıyla karşılaştırılması
E&S eğitimine ilişkin deneyimler
Uyumluluk alanları ile EİA sonuçlarının uygunluğu
MDA ve EAİ bulguları açısından E&S eğitimlerinin uygunluğu
Uyumluluk açısından MDA ve EİA bulgularının uygunluğu
12:00 Öğle yemeği
14:00 Etkinlik sonuçlarına ilişkin tartışma
16:00 Tartışmanın Değerlendirilmesi
16:30 1. Gün sonu

2. Gün
09:00 Kayıt
09:30 Toplantı Açılışı
10:00 Kahve arası
10:45 Faaliyet 1.5 – 1.7 açısından E&S eğitiminin etkilerine ilişkin tartışma
Faaliyet 1.5, 1.6 & 1.7’den öğrenilen dersler
Değerlendirilen ihtiyaçlar açısından E&S eğitiminin etkileri
E&S‘nin uyum kapasitesi açısından eğitimin etkileri
12:00 Sonuçların toplanması
13:00 Öğle arası
14:00 Etkinlik sonuçlarına ilişkin tartışma
16:00 Tartışma & Etkinliğin Değerlendirilmesi
16:30 Etkinlik sonu