Bölgesel Çalışma Grubu Toplantılarını Üçüncü Turu Başladı

Yayın tarihi

Projenin faaliyetleri, çıktıları ve ilerlemelerini değerlendirmek üzere paydaşların katılımıyla yapılan olan Bölgesel Çalışma Grubu toplantılarının ilk turu, 24-25 Nisan tarihlerinde Ankara’da yapılan toplantıyla başladı.

Proje sonuna kadar her ilde 3 kez yapılacak olan toplantıların son turu tüm proje illerinde 24 Nisan-18 Mayıs tarihleri arasında tamamlanmış olacak.

Toplantıların ilk turu13 Şubat- 2 Mart, ikinci turu ise 20 Mart-11 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilmişti.

Çalışma Grubu toplantılarının ilk günü proje sonuçlarına ilişin sunum ve buna ilişkin tartışmalarla başlıyor. İlk günün sonunda, sonuçların toplanmasının ardından etkinlik sonuçları ile ilgili fikir alışverişinde bulunuluyor.  Toplantıların ikinci gününde ise, Projenin başında yapılan Eğitim İhtiyaç Analizi ve Mevcut Durum Analizinin bulguları hakkında katılımcılara bilgi verilerek, elde edilen sonuçların bunlara uygunluğu tartışılıyor.

Her çalışma grubu toplantısının ardından İl Eylem Planı Raporları oluşturulacak. Üç turun sonunda, Proje faaliyetlerinin etkileri ve yerel düzeydeki edinimlerini içeren toplamda 24 adet rapor elde edilmiş olacak.