Bölgesel Çalışma Grubu Toplantılarının Birinci Turu Tamamlandı

Yayın tarihi

Temmuz 2015’te başlayan ADAPTESK Projesi kapsamında bugüne kadar gerçekleştirilen eğitim, danışmanlık faaliyetleri, toplantılar, seminerler ve çalıştaylarda elde edilen sonuçların paydaşlarla tartışıldığı Bölgesel Çalışma Grubu toplantılarının ilk turu, Şubat ve Mart aylarında tamamlandı.

ADAPTESK Projesi’nde son dönemece yaklaşılırken, proje kapsamında bugüne kadar elde edilen çıktılar, projenin 1.15 sayılı faaliyeti kapsamında oluşturulan bölgesel çalışma gruplarının toplantılarında değerlendirilmeye başlandı. 8 ilde başta Esnaf ve Sanatkâr Odaları Birlikleri ve Birliklere bağlı meslek kuruluşları olmak üzere, İŞKUR, KOSGEB, Mesleki Yeterlilik Kurumu, Kalkınma Ajansları, Üniversiteler, İl Müdürlükleri, Mesleki Eğitim Merkezleri, Meslek Liseleri ve benzeri paydaş kuruluşların temsilcilerinin yer aldığı toplantıların ilk turuna 100’den fazla kişi katıldı.

Her ilde üçer kez düzenlenecek Bölgesel Çalışma Grubu toplantıları, projenin sürdürülebilirliği açısından özel bir önem taşıyor. Zira bu toplantılar neticesinde elde edilen bulgular, her ildeki bölgesel çalışma grubunda yer almış temsilcilerin katılımıyla oluşturulacak Politika Grubu için kıymetli bir veri meydana getirecek. Politika Grubu bu veriler ışığında, projenin en önemli nihai çıktılarından Strateji Belgesi’ni hazırlamaya koyulacak.

İlk oturum neticesince elde edilen bulgular, her il için oluşturulan eylem raporlarına dönüştürüldü. Söz konusu eylem raporları ışığında gerçekleştirilecek ilk Politika Grubu toplantısı, 13-15 Mart 2017 tarihlerinde Ankara’da düzenlenecek.

Bölgesel Çalışma Grubu toplantılarının ikinci ayağına 20-21 Mart 2017’de Ankara’da başlanacak. 10-11 Nisan 2017’de Gaziantep’te ikinci turun son toplantısı gerçekleştirilecek.