Haber Müdürü ve İstihbarat Şeflerinin Dikkatine!

Yayın tarihi

 

afis12

ANKARA- TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken; 2015’ten buyana 8 ilde uygulanan ve  sonuçları 73 ilde yaygınlaştırılacak olan ADAPTESK Projesi kapsamında sırasıyla; 27 Mayıs Cumartesi Şanlıurfa’da, 29 Mayıs Pazartesi Gaziantep’te, 31 Mayıs Çarşamba Mersin’de, 8 Haziran Perşembe Manisa’da, 10 Haziran Cumartesi Bursa’da, 19 Haziran Pazartesi Erzurum’da, 21 Haziran Çarşamba Ordu’da karar vericiler, yerel yönetimler, yerel ekonominin liderleri, Esnaf-Sanatkâr Odaları Birlikleri (ESOB), STK’lar, meslek kuruluşları ve yerel ulusal-uluslararası projelerin yöneticileri ile bir araya gelecek. Söz konusu 7 ayrı toplantıya ev sahibi olan ilin dışında çevre illerin de ESOB’ları toplantıya katılacaklar. Böylece gelecek bir ay içinde 30’u aşkın Birlik, onlarca kamu-özel sektör temsilcileri, STK temsilcileri ve basın mensuplarının katılımı gerçekleştirilecek ‘YEREL EKONOMİNİN LİDERLERİ VE SOSYAL ORTAKLAR BULUŞMASI “ aracılığıyla ADAPTESK projesince elde edilen kazanımların ülke geneline yaygınlaştırılması sağlanacak, sosyal ortaklardan sürece destek vermesi istenecek.
ESOB’lara bağlı olarak kurulan eğitim merkezlerinin güçlendirilmesi ile ülke genelinde 2 milyon esnaf-sanatkarın yüz yüze ve uzaktan eğitim imkanları ile dünya ile rekabet gücünün artırılması hedefleniyor.
TESK tarafından yürütülen ADAPTESK projesi ile geçtiğimiz 23 ay içinde;
⦁ 23 BİNDEN FAZLA ESNAF VE SANATKÂRA EĞİTİM İMKÂNI SUNULDU.
⦁ BU KAZANIMLARI ÜLKE GENELİNDE YAYGINLAŞTIRMAK İÇİN BİR EĞİTİM MODELİ YARATILDI.
⦁ MODELİN SÜRDÜRÜLEBİLMESİ İÇİN TEŞKİLAT YAPISI GÜÇLENDİRİLDİ.
⦁ “GÜÇLÜ ESNAF GÜÇLÜ TEŞKİLAT” ŞİARIYLA 2023-2030 VİZYONUNU ÖNE ÇIKARAN STRATEJİ DOKÜMANI HAZIRLANDI.
ADAPTESK PROJESİNİN KAZANIMLARI ŞÖYLEDİR;
Temmuz 2015-Haziran 2017 tarihleri arasında; Toplam bütçesi  6. 530 . 552 Avro olan; ADAPTESK Projesi kapsamında; EĞİTİM ALANINDA: 6000’i kadın olmak üzere 23.000’den fazla esnaf ve sanatkâra eğitim imkânı yaratıldı. 150 eğitmen-usta öğretici 1700 gün süren 800’den fazla eğitimlerde 18’i genel  17’si mesleki konular işlendi. Esnaf ve Sanatkârlar toplamı 6800 saati bulan girişimcilik, satış-pazarlama, kişisel gelişim alanlarında bilgi ve beceri sahibi oldular. Başta tekstil, yiyecek içecek üretim-satış, turizm-ağırlama, sağlık-güzellik hizmetleri, elektrik, metal-makine, ulaşım alanları olmak üzere 5000 civarında kişiye beceri geliştirme eğitimi verildi. www.adaptesk.org’daki ADAPTESK Öğrenme Portali aracılığıyla 11 genel, 5 mesleki alanda uzaktan öğrenme imkanı yaratıldı. KAPASİTE GELİŞTİRMEDE: 1500 yönetici-personele; 3 farklı konuda eğitimler verildi.  15 ayrı konuda 53 TESK personeli için  Eğiticilerin Eğitimi;  33  kişiye Ulusal Meslek Standardı, Yeterlik Geliştirme, Akreditasyon Eğitimleri düzenlendi. İllerde TESK/ADAPTESK ile işbirliği yapan kurum-kuruluşları temsilen 2313 kişi, merkezde düzeyde ise yaklaşık 560 kişi mobilize edildi. Almanya, İtalya ve Fransa’daki, esnaf –sanatkâr örgütleri ve örnek eğitim merkezlerine çalışma ziyaretleri yapıldı. 24 Eylem Raporu; 32 İl Raporu, 16 Yol Haritası, proje kazanımlarının yansıtıldığı 1 Strateji Belgesi hazırlandı. SAHİPLENME-MOBİLİZASYON VE FARKINDALIK İÇİN : Yaklaşık 30 bin kişi sahiplenme/savunuculuk-mobilizasyon ve farkındalık faaliyetlerinden doğrudan etkilendi. 25.000 broşür, 23.250 promosyon materyali; 2000 poster ile 7000 adet ADAPTESK Vitrin Yayını hazırlandı ve dağıtıldı. 7 il koordinatörü Ankara’daki faaliyetlere iştirak etmek için en az 122 bin km yol kat ettiler. Proje sürdürülebilirliğinin sağlanması için; 1120 kişinin katılımı ile liderler zirvesi yapıldı. Ana akım-yerel ve sosyal medya aracılığıyla en az 2.500.000 kişiye ulaşıldı. MAL ALIMIYLA: Tüm illerde 30’şar kişilik eğitim sınıfları ve 20’şer kişilik bilgisayar sınıfları oluşturuldu. Eğitim merkezlerine ofisler kuruldu. Ordu ve Şanlıurfa’da endüstriyel mutfak, Mersin’de tekstil, Gaziantep’te ağaç işleri eğitim atölyeleri oluşturuldu. Kaynak simülasyon sistemi alındı.

İYİ ÇALIŞMALAR DİLERİM
Ahmet OKUMUŞ
TESK BASIN DANIŞMANI
TEL: 0530-0698949 /0553-5907941

Detaylı Bilgi için : www.adaptesk.org /facebook/twitter: @adaptesk / Tuba Çameli (ADAPTESK Projesi iletişim uzmanı: 0 532 644 98 78, cassandra.tuba@gmail.com)