İl Bilgilendirme Toplantıları ve Rehberlik Seminerlerinin İkinci Turu Başladı

Yayın tarihi

İl Bilgilendirme Toplantıları ve Rehberlik Seminerlerinin ikincin turu 27-28 Şubat tarihlerinde yapılan eğitimlerle Manisa’da başladı.

Eğitimler, 27-28 Şubat 2017 tarihlerinde Manisa, 1-2 Mart201 tarihlerinde ise Bursa, Mersin ve Ordu’da eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

Eğitimlerin ilk günü İl Bilgilendirme Toplantılarına ayrıldı. Esnaf ve Sanatkarlara yönelik olarak düzenlenen bu toplantılar, projedeki ilerlemelerin anlatılmasıyla başladı.  Planlama ve Farkındalık ile ilgili yapılan sunumların ardından grup çalışmalarına geçildi. Bu çalışmalarda, küreselleşme nedeniyle ortaya çıkan yüksek rekabet, sermaye eksikliği, esnaf ve sanatkarların proje geliştirme kapasitesi, tüketici ihtiyaçlarına yanıt verebilme kabiliyeti, mesleki eğitim, istihdam, kurumsallaştırma, dış ticaret vb. gibi konularda bilgi verildi.

Esnaf ve sanatkarlara yönelik hizmetler ve olası ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla olası eylemlere ilişkin görüşmelerin ardından, gruplar raporlarını diğer katılımcılara sundular.

İl Bilgilendirme toplantılarından elde edilen bulgular, Faaliyet 1.16 kapsamında geliştirilecek olan Strateji Belgesine girdi sağlayacak.

Eğitimlerin ikinci gününde ise paydaşlara yönelik olarak gerçekleştirilen İl Bilgilendirme Seminerleri yapıldı. İlgili paydaşların projeye katılımını sağlamak, aralarındaki diyaloğu güçlendirmek ve faaliyetlerin etkin bir biçimde uygulanması için desteklerini almak amacıyla düzenlenen İl Rehberlik Seminerlerinde projedeki ilerlemeler hakkında bilgi verilmesinin ardından Eğitim ve Danışmanlık hizmetlerinin verilmesi konusunda en iyi ulusal ve uluslararası iyi uygulamalar anlatıldı.

Nitelikli eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesine ilişkin kilit unsurların üzerinde durulduğu seminerlerde, illerin sorunlarını ve fırsatlarını analiz etmek üzere grup çalışmaları yapıldı. Esnaf ve sanatkarları daha etkin bir şekilde desteklemek için gerekli olası proje müdahaleleri ve mevcut sorunların belirlenmesi ve bunlara ilişkin bir yol haritasının hazırlanmasın ardından, gruplar çalışmalarının sonuçlarını diğer katılımcılara sundular.

Yol haritalarının, Faaliyet 1.16 kapsamında gerçekleştirilecek olan Strateji Belgesi için çıktı oluşturacağı İl Bilgilendirme Seminerleri, söz konusu haritalara ilişkin tartışmaların ardından sona erdi.

İl Bilgilendirme Toplantılarını ve İl Bilgilendirme Seminerlerinin ikinci turu Ankara, Erzurum, Şanlıurfa ve Gaziantep’de yapılacak olan eğitimlerin ardından mart ayında sona erecek.