Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi Devam Ediyor

Yayın tarihi

ADAPTESK Projesi’nde sona doğru yaklaşılırken, proje kazanımlarının sürdürülebilirliği sağlamaya yönelik olarak Proje Döngüsü Yönetimi eğitimi veriliyor. 3 gün sürecek eğitim kapsamında projenin pilot illerinde bulunan esnaf ve sanatkâr meslek kuruluşlarında görev yapan katılımcılar, Ankara’da bir araya geldi.

Proje Döngüsü Yönetimi eğitimi kapsamında ilk gün proje döngüsü yönetimine ilişkin temel bilgiler, mantıksal çerçeve yaklaşımı ve mantıksal çerçeve hazırlama çalışmaları, durum analizi, paydaş analizi ve sorun analizi gibi konular ele alındı.

Eğitimin ikinci gününde ise proje stratejileri, riskler, varsayımlar, göstergeler gibi konular ele alınıyor. Eğitimin son gününde ise proje planlama matrisi ve faaliyet planı hazırlama konuları işlenecek.

Serdar Özgünün eğitmenliğinde süren eğitim sonunda katılımcıların proje yazma ve yürütme konusunda gerekli temel bilgileri edinmeleri, bu sayede gelecekte esnaf ve sanatkâr meslek kuruluşlarının kapasitelerini artırmaya yönelik projeler geliştirebilmek için gerekli altyapıyı temel düzeyde kazanmaları hedefleniyor.