UMS/UYS Geliştirme Eğitiminin Üçüncü ve Son Turu Ankara’da Başladı

Yayın tarihi

ADAPTESK Projesinin 1.11 Sayılı faaliyeti kapsamında, projenin pilot illerinde yer alan Esnaf ve Sanatkâr Odaları Birlikleri bünyesindeki Eğitim ve Danışmanlık Merkezlerinin ulusal düzeyde kabul gören birer mesleki yeterlilik belgesi vermeye yetkili kuruma dönüştürülmesine yönelik gerçekleştirilmekte olan Ulusal Meslek Standardı Geliştirme / Ulusal Yeterlilik Sistemi, Sınav Soru Bankası Hazırlama Ve Belgelendirme Merkezlerinin Akreditasyonu Eğitimi, Ankara’da sürüyor.

Toplamda 22 gün boyunca sürecek ve üç oturum halinde düzenlenen eğitim kapsamında, Ankara dâhil olmak üzere projenin 8 pilot ilinden 33 kişi eğitimden geçiyor. Bu sayede eğitim alan kişilerin Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) bünyesinde kurulmakta olan Ulusal Yeterlilik Sisteminin yapısı ve işleyişini kavramaları, Ulusal Yeterlilik Sistemine dayalı olarak DACUM metoduyla uygulamalı Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterlilik geliştirme atölyelerinde yer almaları, Ulusal Yeterlilik Sistemine dayalı Sınav Soru Bankası geliştirme, belgelendirme ve akreditasyon konularında bilgi edinmeleri hedefleniyor.

Esnaf ve Sanatkâr Odaları Birlikleri bünyesinde çalışmalarını sürdürmekte olan katılımcılar, bu eğitim neticesinde UMS hazırlamak isteyen meslek kuruluşlarına danışmanlık hizmeti verebilecek, UY dayalı eğitim verme konusundaki kapasiteleri artacak ve bulundukları bölgede iş piyasasının ulusal yeterlilik sistemini kullanması için teşvik edici bir rol üstlenecek.

UMS/UY Geliştirme eğitiminin üçüncü ve son turu, 10 Mart 2017’de sona erecek.