Yöneticilerin Eğitimi Gaziantep’te Yapıldı

Yayın tarihi

Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birlikleri ve Meslek Odalarının yöneticilerine yönelik olan yapılan ‘Yöneticilerin Eğitimi’nin Gaziantep ayağı 19-20 Ocak 2017 tarihlerinde gerçekleştirildi.

Grand Hotel Gaziantep’te düzenlenen eğitimde; Cem Küçüktepepınar ve İzzet Çevik’in eğitmenliğinde, esnaf ve sanatkarların ekonomideki yeri, karşılaşılan sorunlar, çözüm önerileri, meslek kuruluşlarına düşen görevler, meslek kuruluşları tarafından yürütülen eğitim ve danışmanlık faaliyetleri ile temel iletişim becerileri ve süreç yönetimi gibi konular ele alındı.